top of page
Các giải pháp sàn nâng cách âm

Industry:

Application:

Products used

Cách ly sàn nổi là một thuật ngữ rộng được sử dụng để mô tả một kết cấu sàn được tách biệt khỏi kết cấu thông qua việc sử dụng các kết nối đàn hồi hoặc không cứng. Khoang khí có thể được tạo ra thuận lợi cho việc giảm truyền tiếng ồn trong không khí, trong khi việc sử dụng các giá đỡ đàn hồi, cũng như hỗ trợ truyền tiếng ồn trong không khí, làm giảm sự truyền rung.

bottom of page