top of page
Giải pháp cách âm hồ bơi

Industry:

Application:

Products used

Hoạt động trong bể bơi, đặc biệt là lặn, có thể tạo ra mức độ rung động cao trong cấu trúc bể bơi. Trừ khi bị cô lập với tòa nhà, hồ bơi ở các tầng trên có thể là nguồn gây khó chịu chính cho tất cả những người cư ngụ.

bottom of page