top of page
Giải pháp cách âm, chống rung phòng máy hạng nặng

Industry:

Application:

Products used

Trong ngành công nghiệp nói chung, sản lượng thiết bị tạo ra rung động ngày càng tăng trong khi cộng đồng và lực lượng lao động yêu cầu cải thiện điều kiện sống và làm việc, không bị rung hoặc tiếng ồn do kết cấu. Cả hai tình huống đều yêu cầu hệ thống kiểm soát rung động được thiết kế để đưa ra kết quả có thể dự đoán được phù hợp với môi trường xung quanh.

bottom of page