top of page
Vữa tự san Argoniv Elite

Vữa tự san Argoniv Elite

ARGONIV ÉLITE là một loại vữa tự san phẳng dựa trên chất kết dính thủy lực, cốt liệu, polyme và phụ gia hóa học được chọn lọc mang đến cho nó các đặc tính bơm và san phẳng đặc biệt cũng như các đặc tính cơ học tuyệt vời trong thời gian ngắn và bề mặt hoàn thiện phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ.


- Làm cứng nhanh mà không bị nứt
- Không phân biệt (mạnh mẽ khi đối mặt với sự khác biệt về lượng nước)
- Ứng suất động thấp
- Phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ
- Có thể đậu sau 5 giờ
- Sức mạnh tự san lấp mặt bằng cao
- Bề mặt thích hợp để phủ thảm, gốm sứ, sơn, v.v.
- Hiệu suất cơ học cao
- Nội thất

0₫Giá
bottom of page